История

Фондация “Етнопалитра” е регистрирана от СГС, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, фирмено дело № 1005/2002, решение № 1 от 11.02.2002 г. и решение №2 от 31.11.2005 г., в общественополезна дейност е вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието под № 20051102021.

Със своята дейност фондацията е продължител на работата на фондация “Трубадур”, регистрирана от СГС по Закона за лицата и семействата през 1995 г.

От 2006 до момента Фондация «Етнопалитра» е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет.

От 2006 – член на Областен съвет по етнически и демографски въпроси – област София.

От 2003 г. Фондация “Етнопалитра” е член с право на глас на Обществен съвет по реализация на Общинска програма за Десетилетие на ромското включване в София.

Участва в работата на Комисия по култура, Комисия “Спорт и младежки дейности”, Комисия по образование и Комисия „Жилищна политика” към Програмата.

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire