Цели на фондацията

Цели на фондация “Етнопалитра”:

Запазване, утвърждаване и развитие на езикови, религиозни и културни ценности и традиции – български и етнически;

Повишаване на научното и интелектуално ниво и култура във всички сфери на човешкия бит и взаимоотношения, както и подобряване на психологическия климат и душевен комфорт на всеки човек, независимо от неговата етническа или религиозна принадлежност и социален статус;

Защита на конституционните права на българските граждани, независимо от тяхната възраст, пол и етническа принадлежност пред държавата, нейните органи и другите обществени и политически организации в страната;

Противодействие срещу всякаква форма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисемитизъм и национален шовинизъм;

Взаимодействие с всички общности и организации в страната и чужбина, които отстояват принципите на демокрацията и на достойното човешко съществуване.

© 2002 - 2023 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire