ДЕКЛАРАЦИЯ

29.06.2010 | Католическа църква

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

относно присъствието на християнски символи на обществени места
(по повод дело N. 30814/06 на Европейския съд за правата на човека)

Предвид предстоящото решение на Голямата камера на Европейския съд за присъствието на религиозни символи в обществените училища и места, Епископската конференция на Католическата църква в България, би желала на първо място да изтъкне тяхното основополагащо значение за религиозните чувства и традиции на всички европейски народи.

Никой не се съмнява, че корените на Европа са християнски и че европейската цивилизация съществува благодарение на християнството. Именно християнската религия позволи религиозния плурализъм и обособяването на светска и духовна сфера като основни принципи на демокрацията. Християните желаят всеки да има свободата всеки да живее според своята съвест и напълно свободно, без дискриминация, да изповядва и упражнява своята религия.

В християнската традиция разпятието винаги е било символ на доброволно приетото страдание за спасението и освобождението на цялото човечество. То не е инструмент на принуда, а израз на най-дълбока любов, на истинска солидарност с всички хора по света, независимо от тяхната вяра, раса, националност.

Призоваваме затова християнските, по произход и традиция, държави да не отхвърлят присъствието и излагането на обществени места на традиционните символи на християнството – кръста и иконата – особено в училищата, там където се възпитават децата на Европа. Та нима такова едно решение няма да прекъсне нишката, свързваща ни с традицията, която е оформила нашата идентичност и ценности?

В страните от Европейския съюз религиозната свобода е действително факт и символите на не-християнските религии свободно биват излагани и присъстват на много обществени места. Налице е модерно законодателство, което регулира отношението между държавата и различните вероизповедания във всички страни на Европейския съюз. Осигурена е свобода за всички, но това съвсем не означава, че изконните ценности и традиции на европейските народи трябва да изчезнат от общественото пространство, а, че е необходимо да се създават реални условия за тяхното съхраняване и развитие.

Подкрепяме решението на българската държава да се конституира, заедно с още десет европейски страни, като страна против решението на Европейския съд за правата на човека да бъдат премахнати християнските религиозни символи от италианските училища, което намираме за опасен прецедент за всички европейски страни. Вярваме, че на 30 юни 2010 г. Голямата камера на Европейския съд ще вземе едно безпристрастно, съответно на свободата на съвестта и зачитането на човешките права решение.

Епископ Христо Пройков
Апостолически Екзарх
Председател на Епископска Конференция на
Католическата Църква в България

Photo Gallery

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire