„ВАКАНЦИЯ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕ“ 2020

21.07.2020 | Актуално, Новини

Проектът „ВАКАНЦИЯ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕ“ 2020 ще представи чрез видеоматериали, видео срещи и др. съвременни дигитални похвати културни, исторически и религиозни забележителности в район „Възраждане“, неразделна част от  София – град на древна история, култура, толерантност и мъдрост, съхранена през вековете.  Видеоматериалите ще се представят в комуникационните канали на район „Възраждане“ и партньорите по проекта (интернет, Фейсбук страница, Фейсбук групи, YouTube и др.). Чрез тях ще се провокира интерес към забележителностите в района, ще се получат знания по забавен, атрактивен и интересен начин, близък до учениците. Поради пандемията и епидемичната обстановка, голяма част от децата и техните родители ще бъдат в столицата през летните месеци.  Чрез проекта ще получат идеи за интересни разходки, отдих и забавления, както и спазване на всички противоепидемиологичните мерки срещу разпространението на COVID 19.

Проектът „Ваканция във Възраждане“ се реализира от район „Възраждане“, в партньорство с седемте общински училища: 46 ОУ, 67 ОУ, 76 ОУ, 136 ОУ,  18 СУ, 32 СУИЧЕ и 30 СУ и фондация „Етнопалитра“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и МКБППМН на район „Възраждане“.

 

Район „Възраждане“ е централен столичен район, пъстър и многолик. Той съчетава историческия център на Стара София, „Зоната на толерантността“ и новото бизнес сити на столицата. Ще представим чрез видеоматериали: Археологически парк Западна порта на Сердика, православен храм „Св. св. Кирил и Методий“, православен храм „Св. Николай Софийски“, параклиса и гроба на св. Николай Софийски – единствения известен гроб на православен светец, парк „Св. Никола“ – паметник на градинското и архитектурно наследство, Национален политехнически музей, Къща-музей „Христо Смирненски“, парк „Възраждане“, „Градината на Доброто“, „Зоната на толерантността“, паметници и други културни, исторически и религиозни забележителности в района.

Ще организираме конкурс „МОЯТА ВАКАНЦИЯ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕ“ за снимки, мултимедиен продукт – презентация или видеоматериал за ученици от две възрастови групи: 5-7 клас, 8-11 клас.  Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 16 ноември- Международен ден на толерантността (предложен от ЮНЕСКО през 1995 г., приет с резолюция на ООН през 1997 г.).

Конкурсът „Моята ваканция във Възраждане“ ще провокира творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот – като предлага интересни и атрактивни места за разходки, отдих и забавления в района. Обявяването на победителите и представянето на техните творби, ще се проведе като онлайн събитие, ако епидемичната обстановка не позволява провеждане на събития на закрито.

Проектът дава възможност на учениците и техните родители, не само от района,  сами да открият забележителностите на район „Възраждане“, да го опознаят и обикнат, и да увлекат своите съученици и приятели.

Чрез проекта се популяризира дейността на район „Възраждане“ и се повишава авторитета и доверието към институциите – Столична община, район „Възраждане“ и партньорите. Проектът ще ангажира активно свободното време на учениците, ще провокира интерес към природосъобразен начин на живот, при спазване на всички действащи противоепидемиологични мерки и социална дистанция.

Photo Gallery

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire