Покана за семинар

03.06.2010 | Европейска седмица на МСП 2010

На 4 юни 2010 година от 09.30 часа в Хотел „Анел“, зала „Анел“, бул. „Тодор Александров“ № 14, ще се проведе семинар на тема: „Какви мерки предлага Европа за справяне с финансовата, икономическа и социална криза? Как може да помогнем на най-уязвимите?“ в рамките на инициативата „Европейска седмица на МСП 2010“.

Целта на семинара е да повиши осведомеността сред хората относно гъвкавите мерки, които предприема Европейският Съюз за справяне с финансовата, икономическа и социална криза. Гост-лектори ще бъдат експерти от Европейската Комисия, които работят в Генерална Дирекция Предприятия и Промишленост, Главна Дирекция по Заетост, Социални Въпроси и Равни Възможности, както и представител на Националния съюз на трудово-производителните кооперации. Ще бъдат поканени и двамата координатори на Седмицата на малките и средни предприятия за България. Кризата остави много хора, от различни социални групи, извън работния пазар, като по този начин се увеличи процента на хората живеещи в бедност. Целта е хората да разберат какви са алтернативите пред тях, които предлага ЕС, възможностите за микрофинансиране на малки и средни предприятия и на тези, които искат да започнат самостоятелен бизнес; да се помогне на тези, които са в най-тежко положение – хората с увреждания и възможностите, които им се предлагат от ЕС за преодоляване на този труден период.

Photo Gallery

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire