Изложби и конкурси

Изложба в Народно събрание на Република България по повод на Международния ден на ромите 8-ми април 2002 год на творби на Васко Василев.

Цикъл общи изложби “Красотата и духовното единство в изкуството” на творци от различни етноси, 2002 в гр. Пловдив – Балабановата къща и в курортен комплекс “Слънчев бряг”х. “Полюси”.

Три национални конкурса „Децата и светът”, със съдействието на Министерство на културата.

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire