Проекти, насочени към групи в неравностойно социално положение

Тренинг на представителите от експертните групи на Столична община, Област София–град и Софийска област за участие на ромите при разработване, оценка и изпълнение на програми и стратегии за реализация на Рамковата програма, 2005 г;

“Застъпническа кампания за промяна на политиката към ромската общност в Област София“. Областна програма за интеграция на ромската общност в Област София за изпълнение на Плана за Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015;

Изработване на „Комуникационна стратегия на Обществения съвет за реализация на Общинска програма за Десетилетие на ромското включване в София” – 2008 г.;

“Гражданското общество и четвъртата власт” проект за обучение на лидери при реализации на кампании за застъпничество, лобиране, създаване на групи за натиск и работа с медиите 2003 –2004.

Парньори по проекти:

“Европейският съюз – общество за всички” – проект на Министерство на младежта и спорта, в партньорство с Българска параолимпийска асоциация, фондация “Етнопалитра – Трубадури” и Съюз на слепите в България.;

„Седмица на равните възможности” 2007 – в партньорство със Столична община и коалиция от НПО;

“Слънчево училище”, 2003 г.;

“Развитие на Ромски културно-информационен център в рамките на Национален ромски център “Свети Георги””;

Застъпническа кампания “Дом за зимата” – проект на Обществения съвет на ОПРРОС.

© 2002 - 2024 Фондация "Етнопалитра". Всички права запазени!

Powered by WordPress | Theme designed by Gabfire